Μελέτη

Ως αποτέλεσμα της εμπειρίας της σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών, η INAS είναι σε θέση να εντοπίζει ανάγκες και να προτείνει οικονομοτεχικά βέλτιστες λύσεις.

Κατασκευή & Ανάπτυξη Εφαρμογών

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε έργα που περιλαμβάνουν λογικούς ελεγκτές (PLC) και εφαρμογές SCADA. Το πιστοποιημένο προσωπικό μας είναι σε θέση να αναπτύσει σύνθετα δίκτυα (ασύρματα / VPN) για την επίτευξη ελέγχου απομακρυσμένων σημείων.

Σεμινάρια

Σχετικά με εμάς

Η INAS ιδρύθηκε το 2016 από έμπειρους μηχανικούς με εικοσαετή και πλέον εμπειρία σε συστήματα αυτοματισμού. Ο σκοπός της εταιρείας είναι να παράγει καινοτόμα συστήματα αυτοματισμού αξιοποιώντας τις τεχνολογίες αιχμής.

Βιομηχανικός Αυτοματισμός

Με μεγάλη τεχνογνωσία σε ευρύ φάσμα τεχνολογιών, η INAS είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις αυτοματισμού με χρήση σύγχρονων βιομηχανικών ελεγκτών (PLC), προσωποποιημένων συστημάτων SCADA, και σχεδιασμό βιομηχανικών δικτύων.

Εφαρμογές SCADA

Κατασκευάζονται εφαρμογές SCADA / ΗΜΙ για ευρύ φάσμα χρήσεων

Ενδεικτικά παρέχονται οι εξής λειτουργίες

  • Τοπικός ή απομακρυσμένος έλεγχος βιομηχανικών διεργασιών
  • Απεικόνιση, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων πραγματικού χρόνου
  • Αλληλεπίδραση με συσκευές και αισθητήρια όπως βαλβίδες, αντλίες, κινητήρες κτλ
  • Καταγραφή δεδομένων και συμβάντων

Εκπαίδευση

Υπό κατασκευή

Η συγκεκριμένη ενότητα είναι ύπο κατασκευή

21

Έτη εμπειρίας

143

Έργα

98

Πελάτες

232

Εκπαιδευόμενοι

Πελάτες – Συνεργάτες